Cenník prác

V cenníku sú rozčlenené jednotlivé položky.Máte možnosť vypočítať si cenu práce.Môžete si vytvoriť cenu na "Kľúč" alebo vybrať len položky,ktoré nie ste schopný zvládnuť svojpomocne.